Det goda som jag vill, det gör jag inte…

För dig som eventuellt är bevandrad i bibeln så känner du kanske igen rubriken som är hämtad ur en epistel som heter Romarbrevet. Hela meningen lyder så här: “Det goda …